Dobrovolný svazek obcí Orlice

Dnes je 18.7.2024 a svátek má Drahomíra

Menu:

Členské obce

Borovnice 
Obec Borovnice je tvořena od roku 1960 čtyřmi sídly: vesnicemi Borovnice, Přestavlky, Rájec a osadou Homol. Obec leží poblíž města Kostelec nad Orlicí (9km) směrem na Choceň (9 km). Název obce vznikl od borů – stromoví, jehož bývalo v okolí hojnost. V Katastru obce je krásný poutní kostel Panny Marie Bolestné na Homoli s unikátním pozdně barokním schodištěm se 153 schody a 16 odpočívadly. V Přestavlkách je sídlo Obecního úřadu umístěného v zámečku ze 14 století. Jeho posledním majitelem je rod Kinských z Kostelce nad Orlicí. V části obce Borovnice je restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého na šesti úhelníkové balustrádě a sv. Jana Paduánského. Další drobné stavby jako jsou kaplička v Rájci, kaplička v Borovnici a další sochy sv. Jana Nepomuckého v Přestavlkách dokreslují historický význam tohoto regionu.

Častolovice
Městys Častolovice má 1650 obyvatel a leží při soutoku Bělé s Divokou Orlicí na hlavním silničním tahu z Prahy do Ostravy. Rozkládá se zčásti podél břehů řeky, z části na svazích návrší kopců, které jsou počátkem vrchů táhnoucích se od Častolovic k Opočnu a oddělujících Polabí od Orlicka. Dominantou Městyse je renesanční zámek Častolovice, který patří rodu Sternbergů jeho anglický zámecký park a velmi oblíbená mini ZOO.

Čestice
Obec Čestice s osadou Častolovické Horky se nachází na hlavním silničním tahu z Prahy do Ostravy. První zmínka o obci pochází z roku 1398. Její první obyvatelé se nazývali Čestici. Osada Častolovické Horky byla s Česticemi sloučena v roce 1849. Mezi pamětihodnosti patří kaple Anděla Strážného z roku 1883 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1836. V obci se nachází hřiště, tělocvična, sportovní areál a velmi oblíbená Čestická hospoda.

Doudleby nad Orlicí
Doudleby nad Orlicí se rozkládají na obou březích Divoké Orlice, z větší části v její údolní nivě, západně od soutoku se Zdobnicí. Názory na dobu a způsob založení Doudleb nad Orlicí nejsou shodné. První dosud známou zmínku o nich obsahují dvě listiny Přemysla Otakara ll z 27. července r. 1259. Významnou pamětihodností je renesanční zámek s bohatou sfaritovou výzdobou z konce 16. století, který je v majetku rodu Bubna.

Hřibiny - Ledská
Obec Hřibiny – Ledská je vzdálena 2 km od Častolovic. Obec tvoří místní části: Velká Ledská, Malá Ledská, Hřibiny, Paseky. Místní části jsou od sebe vzdáleny 1 km. První písemná zpráva o obci je z roku 1544. Mezi kulturní památky patří Kaplička nad Malou Ledskou, Zvonička na Malé a Velké Ledské, ovšem nejvýznamnější je asi  „Mlýn Podlíska“. Každoročně se zde pořádá tradiční masopust.

Chleny
První zpráva o Chlenech pochází z roku 1348,ale je pravděpodobné, že vesnice existovala již nejméně o sto let dříve. V současnosti mají Chleny 240 obyvatel. Ve znaku obce a na historické pečeti je lípa, která se stala symbolem obce. Jednou z dominant Chlen je kostel sv. Apolináře, jehož věž je zdaleka vidět. K němu patří hřbitov se sochou Krucifixe a fara. Pojmem obce se stal i letní hudební festival Chlenfest, na kterém vystupují převážně rockové kapely.

Kostelec nad Orlicí
První písemný záznam o městě pochází z roku 1316. Město leží v nadmořské výšce kolem 280 m nad mořem. Velmi dobrá je jeho dostupnost po silnici I/11, která je hlavním tahem z Prahy do Ostravy. Navštívit lze Nový zámek postavený v empírovém stylu v I. pol. 19. století podle plánů architekta Jindřicha Kocha, zasazený do krásného anglického parku. Objekt rod Kinských zrekonstruoval a je opět přístupný veřejnosti. Dalšími významnými kulturními památkami jsou Starý zámek, děkanský kostel sv. Jiří, hřbitovní kostel sv. Anny a kostel J. A. Komenského. Přirozeným centrem je pak náměstí Fr. Palackého, na kterém se kromě Staré a Nové radnice nachází barokní Mariánský sloup, novogotický sloup Nejsvětější Trojice a empírová kašna s postavou nymfy – Orlice. Město nabízí mnoho možností pro sportovní a volnočasové vyžití, např. fitness, tenisové areály, koupaliště, bowling, skatepark s lezeckou stěnou, pro milovníky cykloturistiky a in-line bruslaře kvalitní cyklostezky a bohatou síť cyklotras. Řeka Divoká Orlice nabízí nevšední zážitky vodákům i rybářům. Mezi každoročně pořádané kulturní akce patří např. sportovně-kulturní happening Šumná Orlice, Kostelecká pouť, Kostelecké posvícení nebo hudební festival Tůmův Kostelec.

Kostelecké Horky
Obec Kostelecké Horky je jednou z mála obcí regionu s rozptýlenou venkovskou zástavbou, zachovaným přírodním prostředím luk, rybníků, pramenišť a lesů, a s typickou venkovskou architekturou. Obcí prochází naučná cyklistická stezka Poorličím, rozšiřovaná směrem na Kostelec nad Orlicí a Potštejn. Přesto, že má obec pouze 143 obyvatel, je kulturní i společenský život rozmanitý. Koná se zde Hasičský bál, probíhají řemeslné a tvůrčí dílny, hasičské soutěže, pálení čarodějnic, Májový nohejbalový turnaj, „Otvírání prázdnin“ pro děti a mnoho dalšího.

Krchleby
První zmínka o Krchlebách je okolo roku 1000, kdy údajně rod Krchlebů, potomci Vršovců zde vystavěli tvrz s dvorcem zvaný „Ovčín". Vlastnictví přecházelo na řadu rodů, kdy naposledy r. 1796 přešly Krchleby spolu s panstvím Kosteleckým do vlastnictví knížete Kinského. Obec Krchleby je jednou z nejmenších obcí regionu, dnes má 90 obyvatel. Součástí obce je místní část Brumbárov, který se přimyká k lesnímu komplexu a je jakousi klidovou, rekreační oblastí.

Lhoty u Potštejna
Obec se nachází v podhůří Orlických hor v nejjižnější části rychnovského okresu v nadmořské výšce 335 metrů nad mořem. V obci žije 280 obyvatel. Je zde základní a mateřská škola, pošta, obchod, pohostinství, sportovní areál s fotbalovým hřištěm a tenisovým kurtem. V místní části obce "Homol" stojí poutní kostel Panny Marie Bolestné se schodištěm, které je unikátním stavebním dílem.

Olešnice - Hoděčín
Obec Olešnice byla založena v roce 1407. Obec Olešnice a Hoděčín se nachází v mírném členitém terénu podle silnice III. třídy mezi obcemi Čestice – Hřibiny – Ledská a Ličnem. Obec obklopují pole a lesy. V obci je sportovní areál s restaurací. Samozřejmě se zde konají tradiční akce: kácení máje, pálení čarodějnic, soutěže SDH – požární technika, ples SDH Olešnice a ples obecního úřadu. Mezi památky patří socha sv. Jana Nepomuckého.

Potštejn
Obec se nachází v podhůří Orlických hor v malebném údolí Divoké orlice. Historické jádro Potštejna tvoří "Městečko" s kostelem sv. Vavřince vystaveným v letech 1815-1821, kašnou a sochou sv. Floriána. Každý jistě dobře ví, že Potštejn má několik významných kulturní památky a to jak hrady Potštejn, Velešov) tak i zámek. Z přírodních krás každého upoutá údolí Divoké Orlice s památnou lipovou alejí, Anenským údolím, Modlivým dolem a nesmíme zapomenout ani na country kemp Vochtánku, kde se konají nejrůznější akce.

Svídnice
Obec Svídnice se katastrálním územím rozprostírá od potoka Brodce, v nadmořské výšce 300 m n.m., až po vrch Kastel, v 530 m n.m. Svídnice leží v malebném údolí tvořeném dvěma údolími, a to od Suché Rybné a od Vrbice. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1452. V současné době obývá obec necelých 200 občanů. Nade vsí stojí rozložitá stařičká borovice, která je opředena několika pověstmi. V kopečku nad návsí stojí Kampelička se zvonicí. Osadě Suché Rybné dominuje opravená kaplička. Toto město je oblíbenou atrakcí na webových stránkách Triverna

Tutleky
Obec Tutleky má 355 obyvatel a nachází se v nadmořské výšce 320 metrů nad mořem. K Tutlekám patří osada Dubí, ve které se nachází památná zvonička. Každoročně se zde pořádá pálení čarodějnic, v červnu myslivecký den se soutěžemi pro děti, koncem července tradiční soutěž v nočním požárním útoku, neodmyslitelnou kulturní akcí jsou tradiční plesy na počátku každého roku.

Vrbice
Obec Vrbice leží pod zmíněným návrším zvaným Na Kastele, z něhož je rozkošná vyhlídka do širokého okolí. Jako na dlani se před námi rýsuje pásmo Orlických hor, Železné hory i Krkonoše. Uprostřed vsi je pěkná zděná zvonička se sochou Panny Marie Cellenské s Jezulátkem. Na zvoničce jsou dva zvony. V roce 2005 byla postavena rozhledna Vrbice. Je to dřevěná stavba s ocelovým točitým schodištěm se 118 schody. Výška rozhledny je 30 metrů.

Záměl
Obec Záměl se rozkládá po obou březích Divoké Orlice ve výšce 297 m.n.m. Podle nálezů z okolí byl tento kraj osídlen již od pradávna. Ovšem první písemná zmínka o Záměli se datuje až do roku 1356. V současné době má obec 642 obyvatel. Uprostřed vsi se rozkládá rybník "Návesník". Po povodni roku 1997 byla postavena nová lávka pro pěší, kterou dostal do opatrování vodník Floriánek. Každý rok 1. května se koná putování ke studánkám s vesnickou chasou v dobovém oblečení. Okolo 20.srpna se pořádá folkfest na hřišti pod Marečkem. Po celý rok je k dispozici sportoviště u Vagonu, kde si můžete zahrát volejbal, nohejbal, stolní tenis, ruské kuželky. V zimě hokej na malém hřišti.

Zdelov
Obec Zdelov leží uprostřed lesů mezi Kostelcem nad Orlicí a Borohrádkem. První písemná zmínka o obci je z roku 1342. Podle starých materiálů byly původně v obci dva rybníky. Z jednoho je vybudováno koupaliště, a druhý, který se nacházel nad Smolovým mlýnem, byl vysušen. Potok Brodec, který protéká celou obcí, byl dříve zdrojem vody pro oba rybníky, z kterých byly poháněny dva mlýny.U hlavní silnice u odbočky do Zárybničí je pískovcový kříž s korpem z roku 1850, který nedávno prodělal celkovou rekonstrukci. Na dolním konci se nachází kaplička panny Marie.