Dobrovolný svazek obcí Orlice

Dnes je 18.7.2024 a svátek má Drahomíra

Menu:

Podpora svazků obcí Královéhradeckého kraje

Dobrovolný svazek obcí Orlice v roce 2017 získal z grantu Podpora svazků obcí Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 44.000,- Kč. V rámci projektu bylo zajištěno profesionální zázemí, odborný servis s poradenstvím pro 17 obcí DSO Orlice - Borovnice, Častolovice, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny-Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Lhoty u Potštejna, Olešnice, Potštejn, Svídnice, Tutleky, Vrbice, Záměl a Zdelov.

Po reformě veřejné správy v roce 2002, kdy byly zrušeny okresní úřady a jejich kompetence v oblasti státní správy byly dílem rozděleny na tzv. obce III. stupně (ORP – obec s rozšířenou působností) pověřené výkonem státní správy a dílem na krajské úřady. Po ukončení činnosti okresních úřadů lze zaznamenat oslabení poradenského a informačního servisu, který byl malým obcím poskytován. Zvýraznila se tak „osamělost“ malých obcí a jejich nedostatečné odborné zázemí pro zajišťování efektivní správy svěřeného území. Řada obcí vnímá servis poskytovaný obcí s rozšířenou působností jako nedostatečný. Otvírá se tak prostor pro dobrovolnou spolupráci obcí při zajištění expertního servisu pro iniciaci rozvoje svého území.

Management rozvoje DSO Orlice byl zajištěn prostřednictvím vedení svazku (předseda a místopředseda, Výbor a Shromáždění starostů) účetní, externího manažera, který měl na starosti rozvoj daného území. Manažer ve spolupráci s Výborem DSO zajišťoval vyhledávání dotačních titulů (POV KHK, granty KHK, státní programy (MMR ČR, MZe ČR apod.) pro jednotlivé obce svazku, pravidelně se účastnil zasedání svazku (Výbor DSO Orlice a Shromáždění starostů DSO Orlice), dále zajišťoval a koordinoval následnou udržitelnost projektu „Cyklostezka Čestice-Častolovice-Kostelec nad Orlicí“ a „Vodácká řeka Orlice“ podpořené z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Manažer kromě toho organizačně zajišťuje chod mikroregionu, Cheap Breitling Replica a to především návrhy usnesení výborů, shromáždění a poradních orgánů mikroregionu, je zodpovědný za přípravu podkladových materiálů k projednání, poskytuje informace o činnosti mikroregionu a je zodpovědný za přípravu vyhodnocení činnosti mikroregionu a jeho schválení na výborech a shromážděních.

Externí manažer měl na starosti přípravu mikroregionálních projektů, koordinaci zadávání a řešení aktivit a činností s externími zpracovateli. Svazek využil příležitost a získal dotaci na pořízení kompostérů z OPŽP 2014-2020. Jedná se o iniciátora a konzultanta celého území, který spolupracuje s obcemi, RTIC o.p.s. a MAS NAD ORLICÍ. Zprostředkovává také informace nejen o dění v mikroregionu, ale i informace z oblasti zadávání veřejných zakázek, Centrálního registru oznámení v souvislosti s účinností zákona o střetu zájmů. Neméně zajímavým tématem byly informace k povinnosti obce zřídit funkci tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. 

RNDr. Tomáš Kytlík