Dobrovolný svazek obcí Orlice

Dnes je 18.7.2024 a svátek má Drahomíra

Menu:

Předcházení vzniku BRKO v obcích DSO Orlice

Biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen „BRKO“) tvoří 30 - 50 % podíl ve směsném komunálním odpadu (dále jen „SKO“).

Se vstupem do Evropské unie se ČR zavázala snížit množství bioodpadů ukládaných na skládky. Již v roce 2010 měla ČR snížit množství bioodpadů na skládkách o 25 %, v roce 2013 o 50 % a v roce 2020 o 65 % ve srovnání s množstvím v roce 1995. Česká republika své závazky neplní a hrozí jí tak pokuty v řádech miliard Kč. Kraje, města, obce a samotní občané tak mohou svým odpovědným přístupem nejen přispět k odvrácení těchto zbytečných penalizací, ale také k mnoha dalším přínosům, které separované nakládání s BRKO přináší.

Obce udělaly mezi občany veřejný průzkum o zájmu obyvatel k zapojení do odděleného sběru BRKO. Výsledky ankety ukázaly, že spousta domácností v obcích projevila zájem o domácí kompostování. Z tohoto důvodu rozhodla zastupitelstva obcí o nákupu domácích kompostérů, které budou rozdány mezi občany obcí.

V rámci projektu bylo pořízeno:
1. Kompostér o objemu 1050 l - 315 kusů
2. Kompostér o objemu 800 l - 180 kusů
3. Kompostér o objemu 445 l - 500 kusů

Domácí kompostéry byly umístěny do jednotlivých domácností (k rodinným domům). Veškerý vzniklý kompost bude sloužit samotným občanům pro jejich vlastní potřebu.

Cílem projektu je nakládání s BRKO formou zavedení efektivního systému odděleného sběru BRKO na území obcí DSO Orlice a partnerské obce Polom a jejich následné využití v podobě tzv. domácího kompostování za účelem snížení podílu BRKO v SKO.


Best Replica Watches Breitling Replica Watches Breitling Replica IWC Replica Watches Panerai Replica Hublot Replica IWC Replica Watches IWC Replica