Dobrovolný svazek obcí Orlice

Dnes je 11.12.2017 a svátek má Dana

Menu:

Aktuálně:

Podpora svazků Královéhradeckého kraje
15.01.2014 09:55:56

Podpora svazků Královéhradeckého kraje

Dobrovolný svazek obcí Orlice v roce 2013 získal z grantu Podpora svazků obcí Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 44.000,- Kč. V rámci projektu bylo zajištěno profesionální zázemí, odborný servis s poradenstvím pro 17 obcí DSO Orlice - Borovnice, Častolovice, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny-Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Lhoty u Potštejna, Olešnice, Potštejn, Svídnice, Tutleky, Vrbice, Záměl a Zdelov.

 Po reformě veřejné správy v roce 2002, kdy byly zrušeny okresní úřady a jejich kompetence v oblasti státní správy byly dílem rozděleny na tzv. obce III. stupně (ORP – obec s rozšířenou působností) pověřené výkonem státní správy a dílem na krajské úřady. Po ukončení činnosti okresních úřadů lze zaznamenat oslabení poradenského a informačního servisu, který byl malým obcím poskytován. Zvýraznila se tak „osamělost“ malých obcí a jejich nedostatečné odborné zázemí pro zajišťování efektivní správy svěřeného území. Řada obcí vnímá servis poskytovaný obcí s rozšířenou působností jako nedostatečný. Otvírá se tak prostor pro dobrovolnou spolupráci obcí při zajištění expertního servisu pro iniciaci rozvoje svého území.


Management rozvoje DSO Orlice byl zajištěn prostřednictvím vedení svazku (předseda a místopředseda, Výbor a Shromáždění starostů) tajemnice a účetní, externího manažera, který měl na starosti rozvoj daného území.

Manažer ve spolupráci s Výborem DSO zajišťoval vyhledávání dotačních titulů (POV KHK, granty KHK, ROP apod.) pro jednotlivé obce svazku, pravidelně se účastnil zasedání svazku (Výbor DSO Orlice a Shromáždění starostů DSO Orlice), dále koordinoval realizaci projektu z Programu obnovy venkova KHK v obcích a grantů KHK.

Tajemnice a manažer svazku zároveň plnili úkoly, které vyplývají ze společně stanovených priorit a opatření rozvoje formulované ve strategickém plánu rozvoje mikroregionu, a které jim uložilo shromáždění zástupců mikroregionu. Tajemnice kromě toho organizačně zajišťuje chod mikroregionu, a to především zhotovováním zápisů a návrhů usnesení výborů, shromáždění a poradních orgánů mikroregionu, je zodpovědná za přípravu podkladových materiálů k projednání, poskytuje informace o činnosti mikroregionu a je zodpovědná za přípravu vyhodnocení činnosti mikroregionu a jeho schválení na výborech a shromážděních.

Externí manažer měl na starosti přípravu mikroregionálních projektů, koordinaci zadávání a řešení aktivit a činností s externími zpracovateli. Jedná se o iniciátora a konzultanta celého území, který spolupracuje s obcemi, podnikateli a NNO v daném území. Zprostředkovává také informace nejen o dění v mikroregionu, ale i informace z oblasti zadávání veřejných zakázek. 

RNDr. Tomáš Kytlík